Sluit Koningsdag af met het oranjeconcert! Aan het eind van de feestdag wordt om 20:00 uur in de Ichthuskerk een concert gehouden met verschillende mannenkoren en ook de familie Post is aanwezig deze avond.

Ook wordt om 20:00 uur in het Irene de jaarlijkse oranjebingo gehouden. Hoe sluit jij Koningsdag af?